ثبت افزایش سرمایه در

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها افزایش سرمایه خود را ثبت کرد.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205095/ثبت-افزایش-سرمایه-در-وسکاب