به گزارش اخباربانک، این شرکت درارای رتبه یک توانگری در صنعت بیمه بوده و عدد توانگری ۱۲۰ نشانگر توان مالی بالای این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های بیمه خصوصی می­ باشد.

ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه‌های خصوصی  (میلیارد ریال)

 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72388/این-شرکت-بزرگترین-بیمه-گر-اتکایی-خصوصی