به گزارش اخباربانک، در این مجمع که با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره و با حضور ۴۴٫۶۶ درصد سهامداران برپا شد، شرکت های سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)، صنعتی بازرگانی امید عصر شمال (سهامی خاص)، سرمایه گذاری سهم نگر پویا (سهامی خاص)، شرکت گروه توسعه بازار کیمیا (سهامی خاص) و شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران (سهامی عام) به عنوان اعضای اصلی و شرکت یکتا سرآمد گیتی(سهامی خاص) و حسین خدادی به عنوان اعضای علی البدل شرکت بیمه حافظ برای دوره جدید برگزیده شدند.

پیش از این، شرکت یکتا سرآمد گیتی عضو اصلی هیات مدیره بیمه حافظ بود که در دوره جدید جای خود را به شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران داده است.

محسن علی حسینی، علیرضا فاطمی، محمدحسین داجمر و محمود دودانگه، نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت بیمه حافظ در دوره قبلی بودند که البته شرکت یکتا سرآمد گیتی عضو حقیقی معرفی نکرده بود.

از این جمع، محمود دودانگه ریاست هیات مدیره و محمد حسین داجمر نایب رییسی هیات مدیره بیمه حافظ را عهده دار بودند.
شرکت بیمه حافظ با نماد وحافظ در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت می کند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72389/تغییر-ترکیب-هیات-مدیره-بیمه-حافظ