معاون اول رییس جمهور:
▫️جنایت کاران جنگ افروز آمریکایی بزرگ‌ترین بازندگان این بازی خطرناک در منطقه خواهند بود.

▫️ سردار سلیمانی فرزند رنج و تقوا و ایثار و قهرمان ملی در همه جبهه‌های دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204917/پیام-جهانگیری-در-پی-شهادت-سردار-سلیمانی