جک پسوبیک، راست گرای آمریکایی فعال در شبکه‌های اجتماعی، در حساب توئیتری خود نظرسنجی با این سوال منتشر کرده است: “آیا شما امروز از جنگ زمینی آمریکا با ایران حمایت می‌کنید؟ “

در حالی که حدود نیم ساعت از آغاز این نظرسنجی می‌گذرد، تا کنون حدود ۸ هزار نفر در آن شرکت کرده اند. نتایج این نظرسنجی تا کنون ۷۵.۹ درصد مخالف و ۲۴.۱ درصد موافق است. تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی تقریبا در هر دقیقه هزار نفر افزایش می‌یابد.

تعداد مخالفان جنگ زمینی آمریکا با ایران هر لحظه بیشتر می‌شود

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204922/تعداد-مخالفان-جنگ-زمینی-آمریکا-با-ایران-هر-لحظه-بیشتر-می‌شود