۱۷۳۶ میلیارد ریال فروش در حساب

به گزارش بورس‌نیوز، شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در تیر ۲۲۳میلیارد ریال فروش داشته و در مردادماه نیز به فروش ۱۷۷ میلیارد ریالی رسیده بود.

در مرداد نرخ فروش ۷۴،۹۳۹،۰۳۵ ریال بوده و در شهریورماه با فروش اندکی بهتر ۱۸۵میلیارد ریال و نرخ فروش ۸۱،۶۵۹،۵۳۵ ریال بود.

مهر نیز با رشد ۲۱۵ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۷۷،۷۴۸،۵۸۴ ریال شد و ابان به فروش ۲۲۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۷۴،۲۶۶،۱۲۹ ریال است.

در آذر با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی ۸۰،۱۴۸،۲۶۹ ریال نرخ فروش داشته و ۳ ماهه گذشته خوب بوده جمعا ۹ ماهه ۱۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشته میانگین فروش ۱۸۷ میلیارد ریال بوده و میانگین نرخ ۸۰،۱۴۸،۲۶۹ ریال که هر دو نشان می‌دهد عدد فروش مهر و آبان خوب است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204826/۱۷۳۶-میلیارد-ریال-فروش-در-حساب-کتوکا