شرکت تامین مسکن جوانان با نماد “ثجوان” در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۸ اقدام به برگزاری یک مزایده در خصوص “فروش زمین در شهر جدید بهارستان اصفهان ” کرد. 

به گزارش بورس نیوز، مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204825/برگزاری-مزایده-ثجوان