خبری از گزارش‌های خوب

به گزارش بور‌س‌نیوز، سهم شرکت لعابیران در متوسط سال گذشته ۲۵میلیارد ریال فروش را به ثبت رسانده بود اما؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری متوسط فروشی حدود ۴۰ میلیارد ریال را به نمایش گذاشت و در مرداد با فروش ۳۷میلیارد ریالی مواجه شد.

این روند در شهریورماه یک تحول به اندازه دو ماه گذشته را تجربه کرد تا در این ماه به میزان دو ماه ذکر شده، رقم ۷۴ میلیارد ریالی مقابل فروش به ثبت برسد.

بر اساس این گزارش، آمارهای این شرکت حاکی از آن بوده که شلعاب در مهرماه باردیگر افت را در کارنامه مالی خود دید و ۳۱میلیارد ریال فروش را ثبت کرد و رقم ۲۴ میلیارد ریال از خود برجای گذاشت.

در این گزارش اشاره شده که آمارهای شرکت لعابیران در آذرماه نیز درآمدی در حدود ۳۵میلیارد ریالی را از خود برجای گذاشته کهدر مجموع عملکرد ۹ ماهه درآمدی ۳۲۹میلیارد ریال را ثبت کرده اما؛ باید اشاره داشت که در دو ماه اخیر “شلعاب” گزارش‌های مناسبی را روانه بازار نکرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204835/خبری-از-گزارش‌های-خوب-شلعاب-نیست