سهامداران

به گزارش بورس نیوز، مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با حضور ۵۲درصد سهامداران تشکیل و برگزاری شد.

بر اساس تصمیمات مجمع، به ازای هر سهم ۵۰ریال سود در نظر گرفته شد ضمن آنکه پادش هیات مدیره ۶ میلیون تومان تعیین شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204694/تقسیم-سود-۵۰-ریالی-به-ازای-هر-سهم