زمین

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ در نظر دارد یک قطعه زمین با موقعیت ممتاز واقع در بخش یک تبریز را از طریق مزایده به فروش برساند.

گفتنی است، این مزایده به دلیل عدم دریافت اسناد و ارائه آن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون نتیجه ماند.

زمین

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204695/زمین-وآذر-مشتری-نداشت