به گزارش اخباربانک، بانک پاسارگاد با انتشار گزارش آذرماه خود همچنان بر تداوم روند ترازهای مثبت تاکید کرده است. این امر سبب شد تا سهامداران در انتظار صورت های مالی ٩ ماهه مثبتی از این بانک باشند.

این بانک در آذرماه نیز با تراز عملیاتی مثبت ۳۱ میلیارد تومانی همراه شد تا جمع تراز ۹ ماهه بانک به رقم قابل توجه ۹۹۲ میلیارد تومان برسد.

تراز عملیاتی بانک طی سه ماهه اخیر کاملا مثبت بوده و این تراز مثبت در مدت ۳ ماهه سوم سال به ۲۵۲ میلیارد تومان بالغ شده است.

این تراز مثبت سبب شده تا شاهد نوسانات خوبی در بانک پاسارگاد باشیم، به نحوی که اگر قیمت های ۲۴۵ تومان پشت سر گذاشته بشود شاهد رشد قیمتی سهام بانک به سمت قیمت های ۲۸۰ تومان خواهیم بود که با توجه به انتظارات به وجود آمده از صورت های مالی ۹ ماهه مثبت امر بعیدی نخواهد بود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72316/بانک-پاسارگاد-ثبت-متغیرهای-مثبت-جدید