غلامحسین اسماعیلی در مورد ابربدهکاران بانکی نیز گفت: حساب همه بانکها دست ما نیست و دقیقا از تعداد آب بدهکاران و بدهی آنها با خبر نیستیم. هرکجا از بانکها اعلام کردند که بدهکاری وجود دارد به کمکشان آمده ایم.

وی ادامه داد: ارقام زیادی از بدهی ها تسویه شده البته مجموعه آنها را در اختیار نداریم و پرونده به پرونده بررسی میکنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد سرانجام رسیدگی به پرونده سیف گفت: برخلاف برخی خبرها دادرسی متوقف نشده است.

اسماعیلی گفت: اما چون زوایای دیگری نیز در این پرونده مطرح شده پرونده به دادسرا اعاده شده و موضوعات دیگر این پرونده رسیدگی خواهد شد و مجموع تخلفات ارزی به دادگاه فرستاده می شود.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱۸ دیماه اولین جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۶۴ برگزار می شود و اینکه روند رسیدگی طولانی شده چاره ای نبوده چون ۳۲۵۰ شاکی در این پرونده وجود دارد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72317/پرونده-سیف-دادسرا-رفت