انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

به گزارش بورس نیوز، شرکت پشم شیشه ایران در ترکیب اعضای هیات مدیره تغییراتی ایجاد کرد.

بر این اساس، باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک تعیین شد.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204576/انتخاب-اعضای-جدید-هیات-مدیره-کپشیر