به گزارش بورس نیوز، شرکت شهد زمانبندی پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.

بر این اساس، سهامداران حقیقی از پانزدهم مرداد و سهامداران حقوقی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ می‌توانند نسبت به دریافت سود مذکور اقدام کنند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204591/قشهد-دست-به-جیب-می-شود