به گزارش بورس نیوز، بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک امروز در نشست خبری که در هتل بزرگ تهران برگزار شد، گفت:

زیان انباشته پست بانک ١١٠٠ میلیارد تومان و میزان سرمایه ما ٣٢۵ میلیارد تومان است که اصلا متناسب با هم نیست و ما بارها این موضوع را به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سهام‌داران گزارش داده‌ایم. در آذر ماه ۸۶ درصد نسبت به برنامه رشد عملکرد داشته ایم.

پرونده موضوع برداشت غیرمجاز تعدادی از کارکنان این بانک در سال ۱۳۹۰ در مراجع قضایی در حال بررسی است و ۳۹ نفر در این باره حکم گرفته‌اند که برخی از آن‌ها در زندان هستند و برخی نیز انفصال از خدمت گرفته‌اند.
هیچ‌کدام از متخلفان این پرونده اکنون در این بانک مشغول خدمت نیستند، اما برخی از آن‌ها فراری هستند و دستگاه قضا نیز نتوانسته آن‌ها را پیدا کند.
برخی از این تخلفات مربوط به باجه‌های پست بانک و بخشی نیز مربوط به کارکنان بوده که بانک نیز با جدیت به دنبال احقاق حقوق خود است، اما هنوز نتوانسته‌ایم این مبلغ را به بانک برگردانیم.

پست بانک ایران هیچ برداشتی از بانک مرکزی ندارد.

در بخش خدمات حواله جات صادره و وارده (میلیون یورو) از لحاظ تعدادی ۲۶ درصد و مبلغی ۲۱ درصد در آذر ماه امسال نسبت به سال گذشته در همین ماه رشد داشتیم.

 بانک در بخش ضمانتنامه های صادره (میلیارد ریال) به لحاظ تعدادی ۲۱درصد و ریالی ۵۴ درصد تغییرات داشته است.

ساعت توقف هر دستگاهATMمعادل ۶۸ درصد کاهش داشته است.

 روند زیان انباشته پست بانک ایران در سال های ۹۳ تا ۹۷ معادل ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است که در سال مالی ۹۸ زیانی نخواهد داشت.

 مقایسه هزینه های ۹ ماهه اول سال های ۹۷ و ۹۸ فقط ۳ درصد رشد را نشان می دهد.

 درآمدهای ۹ ماه سال جاری نسبت به سال قبل۳۴ رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204468/زیان-انباشته-۱۱۰۰-میلیارد-تومانی-بانک-۳۲۵-میلیارد-تومانی