به گزارش اخباربانک، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته پست بانک در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد : به ازای هر سهم  (۱۸) ریال زیان محقق کرده است که نسبت گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

بر اساس گزارش شفاف سازی مالی پست بانک، عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ مبلغ (۵۸.۸۵۰)  میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72253/شفاف-سازی-صورت-های-مالی-پست-بانک