افزایش ۱۷ هزارمیلیارد ریالی ارزش بازار

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با سرمایه ۷ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

این شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یادشده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۱ هزار و ۳۸۷ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۸۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۷۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال به ۲۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال رسید.

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز با افزایش ۱۷ هزار و ۲۲۷ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال معادل ۱۰۱ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال محاسبه شد.

“ونیکی” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۶۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۹۹۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۶۲۸ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران طی دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204336/افزایش-۱۷-هزارمیلیارد-ریالی-ارزش-بازار-ونیکی