کسب سود

به گزارش بورس نیوز، ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، با افزایشی معادل ۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال به ۲۷ هزار و ۴۳۵ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال رسید.

گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با سرمایه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

این شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یادشده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۸۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲۳ هزار و ۸۴۸ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۳۵۵ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال به ۳ هزار و ۲۳۱ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند نیز با افزایش ۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال معادل ۲۷ هزار و ۴۳۵ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال محاسبه شد.

“وآتی” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶۲۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۱۲۰ میلیارد و ۸۸۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۴۹۱ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند طی دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۶۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال خریداری کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204343/کسب-سود-وآتی-از-فروش-سهام