به گزارش بورس نیوز، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ اعضای حقوقی جدید هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها را تعیین کرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204163/فجر-اعضای-حقوقی-هیات-مدیره-را-تغییر-داد