درآمد

به گزارش بورس نیوز، شرکت ارتباطات سیار ایران دردوره یک ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۳.۷۳۵ میلیارد ریال درآمد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۹پماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲۸.۱۸۳ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصدی رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204170/درآمد-همراه-بیش-از-۱۳-میلیارد-ریال-شد