۹۴ ریال زیان

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی دریایی ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۴ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳درصد افزایش زیان داشته که عمدتا به خاطر شناسایی ۹۳۴ میلیارد ریال سایر هزینه‌های عملیاتی است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴۰.۷۹۳ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

۹۴ ریال زیان

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204171/۹۴-ریال-زیان-خصدرا-برای-هر-سهم