رشد ۴۴ درصدی درآمد

به گزارش بورس نیوز، تولید و صادرات ریشمک در دوره یک ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۳.۴۶۱ میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۸۵.۹۰۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

رشد ۴۴ درصدی درآمد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204172/رشد-۴۴-درصدی-درآمد-ریشمک