سرمایه در راه رسیدن به

به گزارش بورس نیوز، شرکت کویرتایر در نظر دارد افزایش سرمایه دهد.

بر این اساس، با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۰.۷۷۷ تن تایر رادیال تمام سیمی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/204150/سرمایه-در-راه-رسیدن-به-پکویر