به گزارش اخباربانک، در این گردهمایی، خواجویی مدیر منطقه کرمان و هرمزگان گزارشی اجمالی از عملکرد این شعب تا پابان آبان ماه ارائه کرد.

سپس هادی قدیمی، معاون عملیات بانکی این بانک، ضمن تقدیر از تلاش همکاران گفت: همکاران بایستی در جهت برآورده کردن خواسته های مشتریان و سیاست های بانک حرکت کنند.

در ادامه رضی زاده معاون مالی این بانک در خصوص قیمت تمام شده پول و راهکارهای بهبود آن نکاتی را بیان کرد.

حسینی مدیر امور شعب استان ها، با مقایسه عملکرد شعب این منطقه و سایر شعب بانک و سیستم بانکی بر تمرکز همکاران بر نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف این شعب تاکید کرد.

در پایان این گردهمایی مدیران ارشد بانک، از شعب پردیس، بندرعباس و پرشکان به عنوان شعب برتر منطقه با اهدای لوح تقدیر و مهدی تورکی را به عنوان معاون مدیریت منطقه کرمان و هرمزگان معرفی کردند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72181/گردهمایی-بانکداران-ایران-زمین-2-استان