به گزارش اخباربانک، مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته و نیز سال های قبل، کاهش چشمگیر و روند مطلوبی داشته که این امر، ریسک اعتباری این بانک را نیز کاهش داده است.

 این گزارش می افزاید: کاهش مطالبات غیرجاری و به تبع آن کاهش ریسک اعتباری ، یکی از شاخص های موثر در تقویت پایه پولی و بنیه مالی بانک ها است و بانک کشاورزی با رعایت بهداشت اعتباری و استانداردهای پرداخت تسهیلات توانسته است در سال جاری این رقم را ۲۴۹۳۳ میلیارد ریال کاهش دهد و بتواند بیش از پیش از رونق تولید در بخش کشاورزی حمایت کند.

شایان ذکر است مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی می شود و همچنین در ابعاد وسیع‌تر، بحران های پولی و مالی برای مردم کشور را در پی دارد و با توجه به ضرر و زیانی که از این بابت گریبانگیر نظام بانکی و اقتصاد کشور می شود، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72165/کاهش-مطالبات-غیرجاری-بانک-کشاورزی