به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در حالی که در ماه‌های اخیر شاهد انتشار عملکرد ضعیف و کسری درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های بانکداری بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور بودیم، گزارش عملکرد ماهانه اعتباری ملل نشان از تراز مثبت درآمد‌های مشاع این بانک در عملکرد آذر ماه دارد.

همانگونه که در جدول نیز مشاهده می‌شود، مازاد ۶۰۴ میلیارد ریال در آذر ماه و بیش از ۸.۳۲۷ میلیارد ریال در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۸ این بانک از محل عملیات بانکی گواهی بر عملکرد مناسب این موسسه در ماه گذشته و سال جاری است.

آنچه در خصوص نحوه گزارشدهی بانک‌ها کاملا مشهود است، اعتبار پایین گزارش‌های میاندوره حسابرسی نشده بوده، زیرا در سال‌های اخیر گزارش‌های حسابرسان و الزامات بانک مرکزی تعیین کنند سود واقعی این شرکت هاست.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203755/مازاد-درآمد-عملیات-بانکی-۶۰میلیاردتومانی-وملل