نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

طبق این طرح، رئیس‌‌کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی تعیین و منصوب می­‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس درباره عزل رئیس ­کل بانک مرکزی در این طرح  شرایطی را تعیین کرده اند که براساس آن، رئیس جمهور می­‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحقق اهداف بانک مرکزی، یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.

اعضای غیراجرایی هیأت عالی موظفند نظر مشورتی خود را به ­همراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم نموده و برای اطلاع عموم منتشر کنند. همچنین، رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلائل و مستندات خود را برای اطلاع عموم منتشر کند.

در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرائی هیأت‌‌عالی خواستار برکناری رئیس­ کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می­‌کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس‌­کل عزل می‌­شود. تقاضای برکناری رئیس ­کل باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.

در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیس­ کل مخالفت کند، باید دلائل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می­‌شود.

همچنین طبق تبصره این ماده، رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یک­سال یا کمتر باقی مانده باشد، نمی­‌تواند وی را عزل کند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72132/شرایط-جدید-عزل-نصب-رئیس-کل-بانک-مرکزی