به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از امروز استفاده از رمز یکبار مصرف دوم میان مشتریان نظام بانکی فراگیر شده و مشتریان بانک ملی ایران نیز با استفاده از اپلیکیشن ۶۰ می توانند این رمز را تولید و استفاده کنند.

اما گاه این اضطراب میان استفاده کنندگان از رمز یکبار مصرف وجود دارد که زمان جایگذاری اطلاعات کارت در درگاه های پرداخت، بیش از ۶۰ ثانیه باشد و از این رو رمز تولید شده غیر قابل استفاده شود یا اصطلاحا بسوزد.

کاربران اپلیکیشن ۶۰ باید بدانند که زمان ۶۰ ثانیه اعلام شده در این اپلیکیشن، برای تولید رمز است، در حالی که زمان اعتبار رمز یکبار مصرف تولید شده در این سامانه دو برابر این عدد است.

آن طور که بررسی های نشان می دهد، مدت زمان استفاده شده توسط کاربران برای تکمیل اطلاعات کارت بر روی درگاه های پرداخت به طور متوسط کمتر از دو دقیقه است، از این رو کاربر در جایگذاری اطلاعات کارت بر روی درگاه پرداخت به اندازه کافی زمان خواهد داشت و رمز یکبار مصرف تولید شده نیز در این مدت معتبر خواهد بود.

بانک ملی ایران تا کنون توانسته حجم قابل توجهی از مشتریان را به استفاده از اپلیکیشن ۶۰ به منظور تولید رمز یکبار مصرف دوم ترغیب کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، به زودی رمزهای دوم ایستای کارت های بانکی غیرفعال شده و تنها رمزهای یکبار مصرف قابل استفاده خواهند بود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72133/نگران-سوختن-رمز-دوم-یکبار-مصرف-نباشید