به گزارش اخباربانک، بر اساس بررسی‌ها،  بیشترین درآمد پیش‌بینی شده برای سال ۹۹ به بانک ملی با ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان تعلق دارد که معادل همین رقم نیز  هزینه در نظر گرفته شده است.

در جایگاه های بعدی نیز به ترتیب بانک های سپه با ۲۰ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان، کشاورزی با ۱۸ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان و مسکن با ۱۴ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند.

بانک صنعت و معدن نیز سه هزار و ۱۳ میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون ۲ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان و بانک توسعه صادرات یک هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان درآمد دارد.

کوچک ترین بانک دولتی، پست بانک است که برای آن یک هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده و هزینه آن نیز یک هزار ۸۷۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد پیش‌بینی شده برای بانک مرکزی در سال آتی نیز ۹ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ حدود حدود ۷.۲ درصدی رشد را نشان می‌دهد.

ردیف «استهلاک» نیز برای بانک ها ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین معادل یک هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان نیز برای این بانک‌ها در سال آتی «ذخایر و اندوخته» پیش بینی شده است که بیشترین آن با رقم ۸۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی تعلق دارد.

بانک های دولتی در سال ۹۹ حدود چهار هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان برای هزینه های اعتباری و ۲۴۴ میلیارد تومان نیز برای افزایش دارایی های جاری صرف خواهند کرد.

همچنین بانک های دولتی ۲۰۵ میلیارد تومان نیز سود سهام در سال ۹۹ پرداخت می کنند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72136/بیشترین-درآمد-کدام-بانک-تعلق