نماد مجتمع صنایع لاستیک یزد از بازار پایه حذف شد

 

به گزارش بورس نیوز، شرکت فرابورس ایران در خصوص پذیرش شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در بازار دوم فرابورس خبر داد.

 

این شرکت از بازار پایه به بازار دوم فرابورس منتقل شده است.

نماد مجتمع صنایع لاستیک یزد از بازار پایه حذف شد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203640/نماد-مجتمع-صنایع-لاستیک-یزد-از-بازار-پایه-حذف-شد