همچنین سود واقعی هر سهم پتروشیمی پردیس در سال مالی ۹۸-۹۷؛ ۳،۹۱۸ ریال اعلام شد.

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پردیس به شرح زیر است:
۱. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲. سود خالص پرداختی برای هر سهم «شپدیس» ۲.۰۸۰ ریال در نظر گرفته شد.
۳. شرکت سرمایه گذاری غدیر، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) و بازرگانی تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب گردیدند.
۴. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
۵. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203646/برگزاری-مجمع-پتروشیمی-پردیس