ولملت قرارداد‌ها را تغییر داد

به گزارش بورس نیوز، شرکت واسپاری ملت از تغییرات اساسی در قرارداد‌های مهم این شرکت خبر داد.

این شرکت اعلام کرد؛ پیرو قرارداد همکاری سه جانبه فیمابین شرکت واسپاری ملت، شرکت خودرو سازی مدیران و شرکت ایرانیان صنعت خودرو به شماره ۱۰۰/۹۸/۲۱۰۸ به تاریخ ۹۸/۰۳/۲۷ و درخواست ۱۸۶-۸-۹۸ مورخه ۹۸/۰۸/۲۵ معاونت فروش شرکت خودرو سازی مدیران و با ملحوظ قرار دادن الحاقیه شماره دو بودجه این شرکت تا سقف ۲۷۰۰ میلیارد ریال (دویست و هفتاد میلیارد تومان) افزایش می‌یابد.

ولملت قرارداد‌ها را تغییر داد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203647/ولملت-قرارداد‌ها-را-تغییر-داد