سود

به گزارش بورس نیوز، شرکت تراکتورسازی ایران در صورت‌های مالی منتشر شده اعلام کرد به ازای هرسهم توانسته ۵۴۷ریال سود بسازد.

“تایرا” پیش از این در گزارش ۳ماهه خود از پوشش ۹۵ریالی برای هر سهم خبر داده بود. همچنین سود ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته نیز با افزایش ۲۸۰درصدی همراه شده است.

این شرکت سود عملیاتی دوره ۶ماهه را ۹۲۳میلیارد ریال، سود خالص را ۹۸۴میلیارد ریال و سود انباشته را یک هزار و ۳۴۵میلیارد و ۳۵۶میلیون ریال اعلام کرده است.

علاوه بر این فروش “تایرا” در این دوره ۹هزار و ۷۲۸دستگاه انواع تراکتور به مبلغ ۱۰هزار و ۱۵۵میلیارد ریال بوده که از این محل یک هزار و ۳۱۹میلیارد ریال سود ناخالص شناسایی کرده است.

تایرا” برای ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ پیش بینی کرده که ۸هزار و ۳۱۲دستگاه خود را به مبلغ ۹هزار و ۶۸۹میلیارد و ۵۲۵میلیون ریال به فروش برساند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203506/سود-تایرا-۲۸۰-درصد-افزایش-داشت