به گزارش بورس نیوز، گروه دارویی البرز در خصوص برداشت غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه شرکت ویتانا شکایت کرد.

به این ترتیب، برداشت غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه شرکت ویتانا از حساب بانکی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز، دادگاه تجدید نظرحکم به محکومیت سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مبلغ ۱۵.۱۲۳.۰۱۶.۱۱۴ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۲.۹۹۸.۷۸۶.۸۲۲ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه وهزینه‌های دادرسی کرده که وصول مبلغ یاد شده منجر به شناسایی مبلغ ۱۲ ریال درآمد غیرعملیاتی شده است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203513/والبر-12-ریال-سود-از-جیب-شستا-برداشت