به گزارش اخباربانک، روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد تلاش‌های دشمنان برای برهم زدن آرامش سیستم بانکی کشور، با انتساب یک سری اخبار کذب به نقل از رئیس کل بانک مرکزی در تلاش برای ترویج شایعات گوناگون هستند که از آن جمله می‌توان به خبر کذب “تبدیل مالیات به خمس و زکات” اشاره کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد هرگونه اخبار بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل، در تارنمای بانک یا صفحه شخصی ایشان منتشر می‌شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72065/تکذیب-خبر-تبدیل-مالیات-خمس-زکات