به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ آذرماه به بخش مناقصه و مزایده در قسمت اخبار سایت بانک و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  بخش مزایده مراجعه کنند.

ضمنا ارایه پیشنهاد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت ۱۷ روز ۸ دی ماه امکان پذیر است و تاریخ بازگشایی الکترونیکی پاکت ها نیز روز ۹ دی ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است، اطلاعات مزایده در روزهای ۲۸ و ۳۰ آذرماه در روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی نیز  اطلاع رسانی خواهند شد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72066/برگزاری-نوبت-یازدهم-مزایده-سراسری-فروش-املاک-مازاد-بانک-مل-ی