به گزارش اخباربانک، تعداد پنج میلیون و ۸۵۰ هزار سهم معادل ۲۷ صدم درصد (بیست و هفت صدم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) در نماد معاملاتی وسرمد۴ با قیمت پایه کل ۳۲ میلیارد و ۹۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال، در روز یکشنبه اول دی ماه امسال از طریق بازار پایه فرابورس ایران، روی میز عرضه می رود.

همچنین در همین روز ، تعداد ۲۸۶  هزار و ۶۹۴سهم معادل ۴۷ صدم درصد (چهل و هفت صدم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در نماد معاملاتی ولراز۴ با قیمت پایه کل ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال، از طریق بازار پایه فرابورس ایران، به متقاضیان عرضه می شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72059/عرضه-سهام-غیرمدیریتی-بیمه-سرمد-لیزینگ-رازی