۲۰۰ تومان سود نقدی هر سهم

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ درمحل هتل تهران واقع در خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان استاد مطهری برگزار و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری کرد.

۱) صورت‌های مالی شرکت با سرمایه ۶۸۰.۴۰۰ میلیون ریال برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.

۲) سود خالص هر سهم ۲۷.۶۰۴ ریال و سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲.۰۰۰ ریال تصویب شد.

۳) سود انباشته پایان دوره (با لحاظ کردن مصوبات مجمع) مبلغ ۷۱۰.۱۶۵ ریال تعیین شد.

۴) حق حضور اعضای غیر موظف ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و پاداش هیات مدیره مبلغ ۴.۴۰۰ میلیون ریال تصویب شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203380/۲۰۰-تومان-سود-نقدی-هر-سهم-بموتو