آپارتمان‌های

به گزارش بورس نیوز، گروه دارویی برکت نتایج حاصل از برگزاری مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان اداری را منتشر کرد.

بر این اساس، فروش سه دستگاه آپارتمان اداری واقع در بزرگراه آیت اله کاشانی پیرو آگهی مزایده منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ با توجه به حضور تنها خریدار حاضر در جلسه (شرکت سل تک فارمد) فروش ملک به این شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

آپارتمان‌های

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203335/آپارتمان‌های-برکت-فروخته-شد