افزایش سرمایه

 

 

 

به گزارش بورس نیوز، امین همتی براتی مدیرعامل شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد “کترام” از تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین کارخانه این شرکت خبر داد.


در این نامه آمده است:افزایش سرمایه

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/203261/افزایش-سرمایه-کترام