به گزارش اخباربانک، تحولاتی در بانک سینا در حال شکل گیری می باشد و حال با انتشار صورت های مالی تلفیقی بانک رنگ و بویی تازه به خود گرفته است.

سینا در گزارش اصلی خود به سود ۱۷ تومانی در ۶ ماهه رسیده است و جهش ۱۴۳ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

حال بانک با انتشار گزارش ۶ ماهه تلفیقی خود وضعیت بسیار بهتری را به نماش گذاشته است؛ بانک در ۶ ماهه تلفیقی خود به سود۲۴۵ ریالی رسیده که با جهش سنگین ۳۷۳ درصدی همراه بوده است.

بانک در ۳ ماهه سوم با رشد شتابان سود سازی همراه شده و همین امر انتظارات را از بانک سینا بالا برده است.

در سرفصل سرمایه گذاری ها بانک خبر از تداوم پیگیری فروش سهام سه شرکت توسعه اعتماد مبین و توسعه سینا و کوثر بهمن را داده است که فروش هر یک از این شرکت ها تحولات خوبی در سود بانک سینا به وجود خواهد آورد.

حال انتظار این گزارش مثبت یعنی صورت های مالی تلفیقی و مشخص شدن پتانسیل های سهم، سبب شکل گیری روند مثبت خوبی در سهام بانک شده و بازدهی ۱۷ درصدی را طی ۱ ماه از بانک سینا شاهد بودیم.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72019/رشد-شتابان-بانک-سینا