عملکرد خیره کننده پتروشیمی کرمانشاه در بورس کالا:به

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پتروشیمی کرمانشاه در هفته گذشته با تقاضا و حجم معاملات ۲.۶۵۰تنی در بازار روبرو شد که نسبت به هفته قبل از آن رشد چشمگیر ۲.۲۵۰ تنی را نشان می‌دهد.

نرخ معاملات اوره گرانول شرکت به ۱۸ میلیون و ۴۸۶ هزار ریال به ازای هر تن رسید که رشد نامحسوسی را در مقایسه با هفته قبل را نشان دهد.

رشد حجم معاملات و ثبت ارزش معاملاتی ۴۸ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریالی، مهمترین شاخص‌های معاملاتی در هفته قبل بود.

عملکرد خیره کننده پتروشیمی کرمانشاه در بورس کالا:بهدر جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار هفتگی نرخ اوره گرانول شرکت را مشاهده می‌کنید.

عملکرد خیره کننده پتروشیمی کرمانشاه در بورس کالا:به

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202912/رشد-چشمگیر-تقاضا-برای-کرماشا