به گزارش خبرنگار اخباربانک، اجرایی شدن رمزهای دوم پویا کارتهای عابر بانک مشکلاتی را برای مشتریان به وجود آورده است.
 
در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای فعال سازی رمز های پویا باید الزاماً به خودپردازهای هر بانک مراجعه کرد.

 حالا اگر بانک و یا موسسه در برخی شهرها دارای تعداد کمی شعب و خودپرداز باشد مشکلاتی را برای شهروندان به واسطه کم بودن تعداد خودپردازهای یک بانک به وجود آورده است.

 این موضوع در کلان شهرها نیز به وفور دیده می شود و با توجه به اینکه ممکن است در همه نقاط خودپرداز یک بانک نباشد مشتریان برای فعال سازی رمز خود باید کیلومترها طی مسیر کنند تا به خود پردازی از بانک خود برسند.

 بهتر بود بانک مرکزی موضوع فعال سازی رمز های پویا را ساده تر از آن چیزی که در حال حاضر انجام می شود اجرایی کند که این امر چندان سخت و مشکل نبود.

بر اساس قراردادهای منعقد شده بین بانک‌ها و مشتریان در خصوص خدمات نوین نظیر اینترنت بانک و موبایل بانک بانک مرکزی می‌توانست فعال سازی رمز پویا را ذیل همین قراردادها قراردادها همین قراردادها قراردادها قراردادها فعال می کرد و خدمت رمز پویا را نیز برای نخستین بار از طریق همین سامانه های غیر حضوری برای کلیه کارت ها فعال می کرد.

 به عبارت دیگر این بدان معنی است که اگر مشتری درخواست فعال سازی رمز دوم را نداشته باشد نیز با توجه به خطر امنیتی تقریباً صفر برای همه کارت ها فعال کند. 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/71963/ضرورت-فعال-سازی-رمز-پویا-بدون-مراجعه-خودپردازها