افزایش سرمایه شرکت به ۱۰.۸۰۰ میلیارد ریال

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس پیشنهاد افزایش سرمایه سهام این شرکت از ۳.۰۰۰ میلیارد به ۱۰.۸۰۰ میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده است.

این افزایش سرمایه ۷.۸۰۰ میلیارد ریالی و ۲۶۰ درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران صورت خواهد گرفت.

بر اساس اعلام شرکت، هدف از این افزایش سرمایه تسویه بدهی به سهامدار عمده شرکت یعنی سازمان اقتصادی کوثر و بهبود اصلاح ساختار مالی آن عنوان شده است.

افزایش سرمایه شرکت به ۱۰.۸۰۰ میلیارد ریال

لازم به ذکر است که اجرایی شدن این افزایش سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی سازمان بورس و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت خواهد بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202883/افزایش‌سرمایه-بزاگرس-برای-تسویه-یک-بدهی