پتروشیمی جم در مسیر شفافیت بیشتر با استقرار نظام حاکمیت شرکتی

به گزارش بورس نیوز، محمدحسین پاشنه طلا معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت پتروشیمی جم ضمن بیان مطلب فوق گفت: به منظور دستیابی به اهداف مهمی چون تنظیم روابط بین مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان اقدامات مهمی در دست اقدام است.

وی ادامه داد: همچنین استقرار ساختارهای لازم جهت کنترل عملکرد داخلی، تجزیه و تحلیل ریسک ها وکاهش اثرات آنها، کنترل انتصابات، رعایت اخلاق کسب و کار، تنظیم و نظارت دقیق بر مسئولیت اجتماعی شرکت و حمایت از افشاگران فسادهای مالی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت و پاسخگویی هیات مدیره در برابر ارزش ذینفعان و سهامدارن و افزایش سطح اعتماد و شفافیت در فعالیت‌های شرکت برای تمام سرمایه‌گذاران، کمیته راهبری حاکمیت شرکتی در پتروشیمی جم با پیشنهاد مدیرعامل شرکت و تصویب هیات مدیره ایجاد شده و طی جلسات مختلفی، اقدامات لازم در این خصوص را برنامه‌ریزی و هدایت می‌نماید.

اعضای کمیته راهبری حاکمیت شرکتی پتروشیمی جم را معاون برنامه‌ریزی و توسعه، معاون مالی، مدیر تامین مالی و ارزی، مدیر امور مجامع و شرکت‌ها، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها و دبیرهیئت مدیره تشکیل می‌دهند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202905/جم-در-مسیر-شفافیت-با-استقرار-نظام-حاکمیت-شرکتی