به گزارش ایسنا، موسسه ” اینتر نیشن” امسال نیز مانند سال‌های گذشته اقدام به معرفی برترین مقاصد مهاجرتی کاری برای اتباع خارجی کرد که بر این اساس پایتخت کشور تایوان برای دومین سال متوالی حائز رتبه نخست شد.

این رتبه‌بندی با مشارکت ۲۰ هزار شاغل خارجی از ۱۷۸ کشور بر اساس ۲۵ معیار تهیه دیده شده است. در ادامه با ۱۰ مقصد نخست کاری جهان برای اتباع خارجی آشنا می‌شوید:

۱-تاپیه- تایوان
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۹۶ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۹۴ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۶۷ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۷۲ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۷۶ درصد

۲- کوالالامپور- مالزی
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۷۸ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۸۶ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۷۴ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۸۰ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۶۸ درصد

۳- هو شی مینه- ویتنام
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۷۹ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۶۸ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۷۱ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۷۹ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۷۱ درصد

۴- سنگاپور
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۹۸ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۷۹ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۷۷ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۶۴ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۵۴ درصد

۵- مونترال- کانادا
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۹۱ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۶۴ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۷۱ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۷۳ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۷۳ درصد

۶- لیسبون- پرتغال
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۹۶ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۷۲ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۷۹ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۶۳ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۷۴ درصد

۷- بارسلونا- اسپانیا
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۸۲ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۸۸ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۷۷ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۶۵ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۷۰ درصد

۸- تسوگ- سوئیس
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۹۸ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۸۷ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۴۳ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۶۵ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۶۷ درصد

۹- هاگ- هلند
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۸۸ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۷۰ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۵۶ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۷۳ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۶۸ درصد

۱۰- بازل- سوئیس
میزان امنیت شغلی مهاجرین خارجی: ۹۳ درصد
میزان در دسترس بودن امکانات درمانی برای شاغلین خارجی: ۸۲ درصد
میزان سهولت در انطباق پذیری با محیط جدید: ۵۰ درصد
میزان رضایت شغلی کارکنان خارجی: ۷۲ درصد
میزان رضایت کارکنان خارجی از تعادل کاری با زندگی شخصی: ۶۳ درصد

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/71961/برترین-مقاصد-مهاجرت-کاری-جهان