قدرتی

علیرضا قدرتی در گفت و گو با بورس نیوز، درباره وضعیت امروز بازار سرمایه اظهار کرد: در حال حاضر که بازار قرمز نیست و با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته بازار نسبت به ارائه بودجه ترس، تردید و ابهام داشت و خریداران اقبالی برای خرید نداشتند و محافظه‌کارانه عمل می‌کردند.

وی افزود: با توجه به ارائه بودجه در روز یکشنبه هفته جاری و مشخص شدن ابعاد بودجه برای فعالان بازار نگرانی بین فعالان بازار سرمایه وجود داشت از بین رفت و دیدیم که دولت اقدامات خاص و منفی نسبت به شرکت‌های بورسی از قبیل افزایش نرخ مالیات، کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ خوراک، افزایش عوارض دولتی و مالکانه انجام نداد و این موضوع باعث شد که امیدواری در بازار افزایش پیدا کند.

مدیرعامل کارگزاری آوانوین ادامه داد: در دو، سه روز گذشته بازار با حجم بسیار خوب مواجه بود کرد و شاخص توانست رکورد گذشته را بشکند. به هرحال منفی شدن پس از سه روز مثبت بودن، طبیعی و یک امر ذاتی بازار بوده و قرار نیست بازار به طور مداوم مثبت باشد.

وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم با بودجه‌ای که دولت ارائه کرد این اطمینان برای سرمایه گذاران حاصل شد که سال آینده اتفاق خاصی برای بازار سرمایه رخ نمی‌دهد. البته باید منتظر باشیم که خروجی از کمیسیون تلفیق چه خواهد بود. اینکه واحد کمیسیون تلفیق مجلس، بودجه فعلی دولت را تصویب می‌کند یا نه؛ اگر این اتفاق بیفتد به نظرم نوید یک بازار خوبی برای سال آینده خواهد بود.

مدیرعامل کارگزاری آوانوین گفت: شاخص منفی بوده، اما در سه روز متوالی با مثبت بودن، رشد سریع شاخص را رد کرده و این منفی بودن طبیعی بوده و شاخص نیاز به استراحت دارد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202852/بودجه-۹۹-نقطه-اطمینان-بورس