فروش

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به منظور ایجاد تامین نقدینگی جهت بازپرداخت بدهی‌های بانکی اقدام به فروش سهم شرکت تأمین سرمایه نوین کرده است. آثار ناشی از فروش سهام یاد شده سبب ایجاد سود به مبلغ ۴۴۹,۸۰۷ میلیون ریال با تاثیر مبلغ ۴۱۳ ریال بر روی هر سهم شرکت شده است. 

فروش

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202843/فروش-تنوین-برای-پرداخت-بدهی-وساخت