به گزارش اخباربانک، بانک صادرات ایران با نماد وبصادر و سرمایه ۱۷۵٫۳۵۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال، گزارش عملکرد یک ماهه خود را در مقطع منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸ منتشر کرد که بر اساس آن، تسهیلات فروش اقساطی، مشارکت مدنی و خرید دین در رتبه های اول تا سوم تولید بیشترین درآمد تسهیلات قرار گرفته اند.

بر این اساس، بانک صادرات از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه امسال، ۱۹٫۶۲۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال از محل تسهیلات مشارکت مدنی و ۱۰٫۶۵۲ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال از محل تسهیلات خرید دین درآمد به دست آورده است.

بر اساس اطلاعات منتشره، مانده تسهیلات اعطایی این بانک خصوصی شده در پایان دوره ۱٫۲۱۱٫۱۷۶ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال بوده است

درآمد تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه ۹۸ هم ۱۱٫۰۶۰ میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال گزارش شده است.

در عین حال، وبصادر از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هشتم امسال، ۱۰۱٫۴۹۶ میلیارد و ۵۹۱ میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده که بیشترین میزان سود با مبلغ ۳۶٫۸۶۵ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت اختصاص داشته است.

مبلغ سود پرداختی به اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات تا پایان آبان ماه نیز ۲۵٫۷۴۰ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال و مبلغ سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت این بانک خصوصی شده هم  ۱۹٫۸۱۴ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال اعلام شده است که به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم بیشترین سود پرداختی قرار گرفته اند.

بانک صادرات ایران در یک ماهه منتهی به پایان ماه دوم پاییز، ۱۴٫۳۲۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال به سپرده گذاران خود بابت تمامی سپرده های جذب شده، سود پرداخت کرده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/71837/تسهیلات-فروش-اقساطی-بیشترین-درآمد-بانک-صادرات-رقم-زد