سود انباشته بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریالی

به گزارش بورس نیوز، بانک اقتصاد نوین با سرمایه سیزده هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بانک اقتصاد نوین در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۵۹۷ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد که بر این اساس مبلغ ۸۵۱ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۲۸ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

در گزارش حسابرسی شده بانک اقتصاد نوین نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۱۷ هزار و ۹۶۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

“ونوین” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ دو هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۹۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/202472/سود-انباشته-بیش-از-۱۷-هزار-میلیارد-ریالی-ونوین